Rö Orange solves disputes
DR HAB. MARTA LITWIŃSKA-WERNER
DR HAB. MARTA LITWIŃSKA-WERNERDORADCA, RADCA PRAWNY
vCardphone
Przede wszystkim

Specjalizuje się w prawie spółek, międzynarodowych umowach handlowych, zabezpieczeniach wierzytelności, papierach wartościowych, prywatyzacji. Prowadzi aktywną działalność naukową jako adiunkt w Katedrze Prawa Handlowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Prowadzi zajęcia z prawa handlowego dla studentów IV i V roku studiów stacjonarnych na kierunku prawo. Wykładała w Podyplomowym Studium Prawa Spółek na Wydziale Prawa i Administracji UW, a obecnie prowadzi również wykłady na Akademii Polskiego i Europejskiego Prawa Spółek w Szkole Głównej Handlowej.

Ponadto

Dwukrotna stypendystka Instytutu Maxa Plancka w Hamburgu. Zajmuje się szeroko pojętą praktyką prawniczą. Ukończyła aplikację sądową, a następnie zdała egzamin radcowski. Jest autorką Komentarza do Kodeksu Spółek Handlowych uważanego za jedno z najlepszych na rynku opracowań tego typu, , a także licznych publikacji książkowych i artykułów. Z kancelarią Rö współpracuje jako doradca od 2014 roku.

angielskiniemiecki